POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

La teva privacitat és important per a fincasonbonet.com. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de 14 anys podran utilitzar qualsevol funcionalitat on s’ofereixin dades privades sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran el menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de compartir cap informació personal.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

fincasonbonet.com ha adequat aquesta web a les exigències de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Identitat: JUAN MULET VALLORI
NIF: 42979029X
Direcció: Via de la Creu, 47 – Santa Ponça – Balears
Web: https://fincasonbonet.com
E-mail: info@fincasonbonet.com

 

COM HEM OBTINGUT TEVES DADES?

Les dades personals que tractem en fincasonbonet.com procedeixen de:

Formulari de contacte
Formulari de subscripció
Comentaris en els posts
Formulari de venda
QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ens facilites TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en fincasonbonet.com estem tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
Sol·licitar la seva rectificació o supressió
Sol·licitar la limitació del seu tractament
Oposar-se a el tractament
Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM TEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu a titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable fincasonbonet.com. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. A l’facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per fincasonbonet.com, només com es descriu en la present Política de Privacitat.

En fincasonbonet.com ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: La finalitat és mantenir la comunicació objecte de l’propi assumpte indicat en el formulari de contacte.
Formulari de subscripció: La finalitat és informar sobre assumptes tant comercials com no comercials.
Comentaris en els posts: La finalitat és mostrar informació sobre el comentari a la resta d’usuaris visitants, a més de permetre la comunicació o alertes en cas d’així triar-per l’usuari.
Formulari de venda: La finalitat és començar l’activitat comercial determinada en el formulari en qüestió, que prosseguirà via correu electrònic.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
Per gestionar les xarxes socials. fincasonbonet.com pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials fincasonbonet.com es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de fincasonbonet.com. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de fincasonbonet.com. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

fincasonbonet.com, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l’col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de TEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT TEMPS conservarem TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Mentre es mantingui la relació mercantil.
Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
Període a partir de l’última confirmació d’interès: 1 anys.
A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, fincasonbonet.com comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google Inc. una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a fincasonbonet.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de fincasonbonet.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Facebook Pixel: un servei analític de web prestat per Facebook Inc una companyia de Califòrnia les oficines principals estan en 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, United States. Facebook Pixel utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a fincasonbonet.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de fincasonbonet.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Facebook Inc en els servidors d’Estats Units.

Plataforma web: The WordPress Foundation, amb domicili als EUA. Més informació a: https://wordpress.org (The WordPress Foundation). The WordPress Foundation tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a fincasonbonet.com.

 

NAVEGACIÓ

A l’navegar per fincasonbonet.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari.

Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google analytics
Pixel de Facebook

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

fincasonbonet.com es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d´acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

fincasonbonet.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de el processament, fincasonbonet.com s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per fincasonbonet.com per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se fincasonbonet.com, ha de notificar a l’Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a fincasonbonet.com exonerant a fincasonbonet.com, de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de fincasonbonet.com en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a fincasonbonet.com en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

fincasonbonet.com es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, fincasonbonet.com anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, fincasonbonet.com no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, fincasonbonet.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.